FoolProof


Om tätskikt i kök

I bostaden installeras utrustning, skåpinredning som t.ex. disk- och tvättmaskin, kyl, frys samt diskbänkskåp. Under samtliga kan vattenläckage uppstå!
Alltför ofta byggs de in utan inspektions-möjlighet. De placeras ofta på ett ömtåligt, oskyddat golv.
Skademedvetandet lär visserligen ha ökat, men de enorma skadekostnaderna för en typ av skada man lätt kan förebygga, motsäger detta.

Placeras under :


  • Diskmaskiner
  • Kyl-frysar
  • Tvättmaskiner
  • Skåpinredning